Yrittäjä!

Tiedätkö mikä on yrityksesi tulos, kannattavuus, maksuvalmius tai ennuste kassavirrasta nyt ja seuraavien kuukausien aikana? Onko yritykselläsi maksuvaikeuksia? Oletko harkinnut yhtiön toiminnan kehittämistä, kansainvälistymistä, tervehdyttämistä tai yrityssaneerausta?

Parempaa tietoa yhtiön tilasta ja toiminnasta

Accountdata tarjoaa toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi ja muihin vastaaviin kysymyksiin vastauksia ja ratkaisuja.
 • Riskien systemaattinen kartoitus, mittaaminen sekä eri hallintakeinojen vertailut, riskiajattelun kehittäminen
 • Yrityksen ennakoiva terveyttäminen
 • Saneeraustarpeen tai -kelpoisuuden arviointi
 • Kriisiyrityksen muutoksenhallinta (Turnaround Management)
 • Velkajärjestely tai yrityssaneeraus.
 • Yritysaneeraus

Yleistä yrityssaneerauksesta

Yrityssaneeraus on lakiin perustuva järjestelmä, jolla pyritään turvaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen elinkelpoisen yrityksen toimintaedellytykset. Saneeraukseen voi hakea jättämällä toimivaltaiselle käräjäoikeudelle kirjallisen hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa maksuvaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys.

Yrityssaneerauksen edut

Yrityssaneeraus on hyvä keino rauhoittaa yrityksen tilanne ja saada hengähdysaikaa mm. perintätoimista. Saneeraukseen hyväksytty yritys saa yleensä noin 8-12 kuukauden rauhoitusajan velkojensa maksulle. Vasta saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen saneerausvelkoja on jälleen suoritettava ohjelman mukaisesti.

Jo saneeraushakemuksen vireille jättäminen käräjäoikeuteen, estää velkojia hakemasta yritystä konkurssiin ennen kuin saneeraushakemus on käsitelty. Saneeraushakemuksella yritys siten pystyy estämään aggressiivisten velkojien perintätoimet.

Menettelyssä yritykselle vahvistetaan maksuohjelma. Maksuohjelmassa velkoja voidaan järjestellä ja näin välttää yrityksen ajautuminen konkurssiin. Elinkelpoista ja työllistävää yritystä ei kannata päästää konkurssiin, vaan parempi vaihtoehto on hakeutua yrityssaneeraukseen.
Controller-palvelu voidaan liittää osaksi yrityksen tervehdyttämishanketta.

Controller-palvelun sisältö

 • Tilannekartoitus
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Talouden ja liiketoiminnan seuraaminen
 • Toimenpide-ehdotukset ja raportti
 • Uudet mahdolliset jatkohankkeet

Accountdata tarjoaa kokenutta ja ammattitaitoista liiketoiminta-, tilitoimisto-, tilintarkastaja-, selvittäjä- ja asianajoapua sekä yrityssaneeraus- että liiketoiminnan kehittämis- ja tervehdyttämisprosessissa, asiantuntijaverkostonsa kautta.